EU Projects

E-komercijos sprendimai UAB „PITEXTILE“

UAB „Pitextile“ 2021 m. rugsėjo mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „E-komercijos sprendimai UAB „Pitextile“.
Pagrindinė įmonės veikla jau dabar vykdoma elektroninės komercijos pagrindu. Yra sukurta elektroninė parduotuvė B2B ir B2C klientams. Visgi ši platforma yra visiškai neitengruota su verslo valdymo sistemą, visas duomenų apsikeitimas vykdomas rankiniu būdu.

Projekto metu planuojamas diegti sprendimas - pilnavertiška esamos elektroninės prekybos platformos ir verslo valdymo sistemos integracija su pilnu realiu laiku vykstančiu abipusiu duomenų apsikeitimu (klientai, prekės, kainoraščiai, atsiskaitymai, sąskaitos, užsakymai).

Projekto tikslas – informacinių technologijų elektroninei komercijai vykdyti diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2023 m. vasario mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendra šio projekto vertė – 35801,45 Eur, iš kurių 26851,08 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.